Name : Sr. Dr. Mohd. Nazaruddin b. Yusoff @ Abdul Rahman
Phone : +604-928 7973
Email : nazaruddin@uum.edu.my
School : Government
Substantive Position : Senior Lecturer
Current Position : Co curriculum Coordinator
Current Department : UUM College of Law, Government and International Studies

Academic Qualification

2011, PhD Pembangunan Hartanah Dan Persekitaran, UniMAP, Universiti Malaysia Perlis
1998, Masters Sains (Perumahan), USM, Universiti Sains Malaysia
1997, Bachelor Degree Perumahan, Bangunan dan Perancangan, USM, Universiti Sains Malaysia

Awards & Recognitions

Chartered Building Engineer, Chartered Association of Building Engineer, 2014, Antarabangsa
Pingat Perkhidmatan Baik(PPB), Persekutuan Pengakap Malaysia, 2012, Kebangsaan
Anugerah Kecemerlangan Akademik - Tesis PhD Terbaik, Universiti Malaysia Perlis, 2010, Universiti
Profesional Surveyor, Royal Institution of Surveyors Malaysia, 2005, Kebangsaan

Overview

Dr Mohd Nazaruddin Yusoff is a senior lecturer with Universiti Utara Malaysia. He is Registered Building Surveyor(M2899/00033) and Chartered Building Engineer(UK).

Research Area

1.
2.
3.

Area of Expertise

1.Sustainable Development
2.Green Building and Ecohomes
3.Project Management @ Housing